Logo zelfhulp nederland  

Zelfhulp geneest niet, maar het helpt wel!

 
  
 
 
 
 

 
 
Over zelfhulp Nederland

 

Samenwerkende zelfhulpgroepen werken beter

Elkaar kennen
Zelfhulpgroepen zijn eilandjes in de oceaan van zorgaanbod. Heel veel eilandjes, want er zijn honderden groepen en groepjes in elke regio. Maar waar vind je ze? Lang niet alle groepen hebben een eigen site of een vast telefoonnummer. Het overzicht ontbreekt. Groepen kennen elkaar niet en dat is jammer, want ze kunnen van elkaar leren. Veel werkers in de reguliere zorg kennen op z’n best een paar groepen en meestal alleen nog maar van naam. Jammer, want veel patiënten en cliënten kunnen de extra steun van een zelfhulpgroep gebruiken.

Van elkaar leren
Binnen de zelfhulpwereld is een onschatbare hoeveelheid kennis, kunde en ervaring aanwezig. Sommige groepen bestaan immers al tientallen jaren. Andere groepen zoeken nog naar hun vorm. Als de groepen elkaar niet kennen wordt deze bron van kennis niet gebruikt. Bij elkaar in de keuken kijken, samen een training voor groepsbegeleiders volgen, periodiek gezamenlijk overleg, inhoudelijk zijn deze activiteiten vruchtbaar maar ze hebben als neveneffect dat mensen soepeler samen gaan werken. Je pleegt immers gemakkelijker een telefoontje met iemand die je regelmatig tegenkomt dan met een volslagen vreemde.

Van elkaars kracht profiteren
Veel energie van zelfhulpgroepen gaat zitten in het oplossen van praktische problemen. Hoe vind je huisvesting? Waar kun je kopiëren? Wie betaalt de porti? Hoe regelen we onze telefonische bereikbaarheid? Waar kunnen we een foldertje laten maken? Hoe komen we in de pers? Moeten we een stichting of een vereniging worden? Tal van praktische zaken moeten geregeld worden. Terwijl de begeleiders van groepen hun handen al vol hebben met het helpen van lotgenoten. De kernactiviteit van een netwerk of een steunpunt is, bij dat soort zaken een handje te helpen, de weg te wijzen en als het nodig is: de klus te klaren. Heel praktisch met beide voeten op de grond.

Elkaar de vrijheid laten
Een netwerk of een steunpunt is géén keurslijf waar een soort eenheidsworst gemaakt wordt. Groepen zijn autonoom bepalen zelf inhoud en vorm van hun activiteiten. Geen twijfel over mogelijk. Het kan ook niet anders, een groep voor verslavingsproblemen heeft een ander karakter dan een groep voor mensen met een hersenbeschadiging, een groep voor manisch-depressieven is anders dan een groep voor eetstoornissen. Daar zitten de ervaringsdeskundigen. Maar qua organisatie zijn er veel overeenkomsten, spelen er veelal dezelfde problemen. Een netwerk reageert op verzoeken. En vaak blijken de groepen dezelfde soort vragen te hebben. Uiteraard moet er wel een gevoel van wederzijdse betrokkenheid zijn. Om daar waar het mogelijk is elkaar een handje te helpen. De praktijk laat zien als er een aantal zelfhelpers bijeen komt, al snel een gevoel van herkenning en verbondenheid ontstaat.Deze informatie wordt vanaf eind 2018 niet meer actief bijgehouden. Mocht de informatie niet meer correct of volledig zijn, dan kunnen aanvullingen doorgemaild worden aan will[at]zelfhulpnederland.nl.