Logo zelfhulp nederland  

Zelfhulp geneest niet, maar het helpt wel!

 
  

 
 
 

 
 
Nieuws over zelfhulp in Nederland

 

januari 2019: Stichting Zelfhulp Nederland beeindigd

Na ruim een jaar vergeefs zoeken heeft het bestuur van stichting Zelfhulp Nederland besloten de stichting wegens gebrek aan capaciteit en financiele middelen te beeindigen. Het bestuur heeft de steunpunten daarover inmiddels geinformeerd.
De stichting, die niet over eigen middelen beschikte, wordt opgeheven. De website wordt tot eind 2019 in de lucht gehouden.
Het bestuur heeft Movisie gevraagd na te denken over een vorm van praktische ondersteuning aan een overkoepelend platform.

september 2017: Zelfhulp Nederland op laag pitje

Met de gezondheid van voorzitter Joke de Haas ging het eerst in opgaande lijn, maar recent kampt Joke weer met nieuwe problemen. Omdat ook de andere bestuursleden nauwelijks tijd hebben is hiermee de capaciteit in het landelijk bestuur erg klein om landelijke contacten goed te onderhouden en/of initiatieven te nemen.
Het bestuur is naarstig op zoek naar iemand die belangstelling heeft om hier zijn schouders onder te zetten.


mei 2017: Landelijke bijeenkomst Steunpunten

In mei 2016 hield Zelfhulp Nederland met de steunpunten een landelijke bijeenkomst. De aanwezigen stelden toen vast, dat het wel goed zou zijn om dit minstens eenmaal per jaar te herhalen. Dit was Zelfhulp Nederland vervolgens ook echt van plan en er werd gemikt op een bijeenkomst rond mei 2017.
In dezelfde periode ontstond er ook een initiatief bij Movisie voor een landelijke bijeenkomst met o.a. de zelfhulporganisaties. Besloten werd aan dit initiatief deel te nemen en met de resultaten verder te kijken.
De bijeenkomst van Movisie werd een meeting voor een geselecteerd gezelschap.
Verslag hiervan is op aanvraag beschikbaar.
Helaas bleek het zo niet mogelijk dit initiatief met de voorgenomen landelijke bijeenkomst te combineren. Bekeken wordt of in het najaar 2017 alsnog een landelijke bijeenkomst georganiseerd kan worden.

november 2015: Staatssecretaris Van Rijn maakt kennis met zelfhulp

Het was op 30 november 2015 een bijzondere dag voor Zelfhulp Nederland. Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Martin van Rijn, bracht een bezoek aan het Zelfhulp Netwerk in Eindhoven.
De staatssecretaris maakte kennis met enkele zelfhulpgroepen en met de verschillende steunpunten zelfhulp in Nederland.

Wilt u het volledig verslag lezen? Klik hier

Op de foto staat de staatssecretaris samen met vertegenwoordigers van het Steunpunt Zelfhulp Netwerk in Breda.

bezoek Van Rijn aan Zelfhulp Nederland

juni 2014: Zelfhulp Nederland is nu een heuse stichting!

Bij notaris Van den Eijnden & Koster te Waardenburg passeerde op 27 juni 2014 de akte van Stichting Zelfhulp Nederland. Op verzoek van de regionale Steunpunten Zelfhulp is er nu een officiŽle landelijke organisatie voor zelfhulp.
Zelfhulp Nederland kan hierdoor beter op zoek naar financiŽle middelen om het werk van de Steunpunten Zelfhulp te ondersteunen. Deze nieuwe status is ook belangrijk om op te kunnen treden als officiŽle gesprekspartner voor de zelfhulp.

Het oprichtingsbestuur bestaat uit Joke de Haas, voorzitter, Will Mossink, secretaris en Luuk Wijgers, penningmeester.

Oproep:
Joke de Haas wil het voorzitterschap alleen in het oprichtingsjaar vervullen. Voor haar zoeken we vanaf 1 januari 2015 een enthousiaste opvolger. Joke blijft wel actief als landelijke coordinator.
Om de bestuurskracht te vergroten zoeken we ook nog twee andere bestuursleden.

mei 2014: publicatie Gesteund door zelfhulp

Onder redactie van Jan Steyaert en Rick Kwekkeboom is het boek Gesteund door zelfhulp uitgekomen. Het bevat bijdragen over het belang van zelfhulp in Nederland en hoe zelfhulp zich verhoudt tot de nieuwe beleidsontwikkelingen zoals Wmo en meer zelfredzaamheid.
Het boek richt zich vooral op wie op nationaal of lokaal niveau bezig is met sociaal beleid, maar is ook relevant voor wie aan zelfhulp wil deelnemen. Het is in digitale vorm gratis verkrijgbaar.

28 december 2012: website Zelfhulp Nederland actief

Eind december 2012 is de website van Zeflhulp Nederland actief geworden. In een tijd die doordrongen is van internet en nieuwe media kan je immers niet zonder website. Via de website willen we vooral nieuws over de regionale steunpunten verspreiden, en zorgen dat essentiŽle adressen van zelfhulporganisaties via internet makkelijk te vinden zijn. Aanvullen en correcties op deze website kan je doormailen aan website@zelfhulpnederland.nl.

17 december 2012: landelijk seminar ĎZelfhulp voor en door mensení

Studenten van Fontys hogeschool Sociale Studies presenteerden hun onderzoek naar de steunpunten zelfhulp in Nederland: wat zijn hun krachten, hun wensen, hun verwachtingen? Hun onderzoeksverslag is hier digitaal beschikbaar.

Seminar Zelfhulp Nederland 17 12 2012 Seminar Zelfhulp Nederland 17 12 2012

zomer 2012: eerste magazine van Zelfhulp Nederland

Het eerste magazine van Zelfhulp Nederland is uit. Het is hier digitaal beschikbaar.
Gedrukte exemplaren van het magazine zijn te bestellen via will[at]zelfhulpnederland.nl.

 

 

Niet volledig?

Deze informatie wordt vanaf eind 2018 niet meer actief bijgehouden. Mocht de informatie niet meer correct of volledig zijn, dan kunnen aanvullingen doorgemaild worden aan will[at]zelfhulpnederland.nl.